Onderhoud watergang

Het onderhouden van sloten en greppels is niet alleen om het zicht te verbeteren. Het is ook beter voor de afvoer van hemelwater. Het onderhouden van sloten kan op verschillende manieren. Het riet kan uit de slootkant worden genipt of geklept. Verder moet de bagger worden verwijderd als deze laag te dik wordt. Deze werkzaamheden zijn allemaal gericht op een betere doorstroming van het water.

Sloten schouwen

Maaiboot

Slootkant klepelen

Baggerspuit

baggerboot

Een machine gezien waar u meer over wilt weten? Of wilt u een machine huren?

Neem nu contact op!