Overige werkzaamheden

Naast kraanverhuur en agrarisch loonwerk verrichten wij ook verschillende werkzaamheden omtrent watergangen schonen en baggeren voor waterschappen. Ook plaatsen wij voor particulieren en bedrijven schoeiingen, steigers en bruggen. Verder hebben wij verschillende kiepers in de verhuur.

Onderhoud watergang

Beschoeiing en steiger

Een machine gezien waar u meer over wilt weten? Of wilt u een machine huren?

Neem nu contact op!