Onderhoud watergang

Het onderhouden van sloten en greppels is niet alleen mooi, het is ook beter voor de afvoer van hemelwater. Het onderhouden van sloten kan op verschillende manieren. Het riet uit de slootkant knippen kan met een maaikorf, wordt de sloot te breed dan is het handiger om met een bootje te gaan varen. Door de jaren heen kan een sloot steeds verder dicht slibben, met een baggerspuit kan de bagger uit de sloten op het land worden gespoten. Het maaien van bermen gebeurt vaak met een klepelmaaier, zo wordt het lange gras tot kleine stukjes gehakseld. Daardoor vergaat het gras sneller en is er minder te zien van de restanten.

Sloten schouwen

Met een maaikorf kan het riet uit de slootkanten worden geknipt.

Maaiboot

Voor de bredere sloten is het handiger om met een bootje te gaan varen. Deze boot kan het vuil wat los gemaaid wordt, op de kant leggen. Het vuil kan later worden opgeruimd.

Slootkant klepelen

Het gras langs de kanten van een sloot worden vaak geklepeld. Ben Hoogenhoud heeft hiervoor klepelmaaiers aan de maaigiek en klepelmaaiers voor aan de trekker.

Baggerspuit

Door de jaren heen slibt een sloot steeds verder dicht. Het slib is makkelijk op te pompen en over het land uit te spuiten. Daardoor komt de sloot weer een heel eind op de originele diepte.

Een machine gezien waar u meer over wilt weten? Of wilt u een machine huren?

Neem nu contact op!